Печат на фактури – кочан

Фактури

Въпреки широкото навлизане на фактурите, издавани чрез компютър, традиционните кочани с фактури все още намират широк спектър на приложение. Те все още са незаменими при необходимостта да се издават фактури на място при клиента. Дори и напълно да сте преминали към комютърно-генерирани фактури е необходимо да притежавате хартиен кочан в случай на прекъсване на захранването например. Нашата печатница е един от най-големите производители на хартиени кочани с фактури – в момента обслужваме над 3000 фирми.
Кочаните се изработват на цветна химизирана хартия. Традиционни наложилите се цветове на хартията са:
1-ви лист – бял, 2-ри лист – розов, 3-ти лист – зелен, но ако клиента го изисква можем да предложим и жълта или синя. Фактурите се делят на два основни типа – опростени (за фирми, които не са регистрирани по ЗДДС) и данъчни. Данъчни фактури могат да се поръчват само от фирми, които са регистрирани по ЗДДС. Освен по функционален признак фирмите имат различни предпочитания за размера на кочана.

  • 1

   Калкулатор

  • 2

   Данни за фирмата

  • 3

   Данни за контакт

  1/3

  Калкулатор

  лв. без ддс