Печат на фактури - кочан

Фактури
 • 1
  Current: Калкулатор
 • 2
  Данни на фирмата
 • 3
  Данни за контакт
 • 4
  Потвърждение
лв. без ддс

Въпреки широкото навлизане на фактурите, издавани чрез компютър, традиционните кочани с фактури все още намират широк спектър на приложение. Те все още са незаменими при необходимостта да се издават фактури на място при клиента. Дори и напълно да сте преминали към комютърно-генерирани фактури е необходимо да притежавате хартиен кочан в случай на прекъсване на захранването например. Нашата печатница е един от най-големите производители на хартиени кочани с фактури - в момента обслужваме над 3000 фирми.
   Кочаните се изработват на цветна химизирана хартия. Традиционни наложилите се цветове на хартията са:
1-ви лист - бял, 2-ри лист - розов, 3-ти лист - зелен, но ако клиента го изисква можем да предложим и жълта или синя. Фактурите се делят на два основни типа - опростени (за фирми, които не са регистрирани по ЗДДС) и данъчни. Данъчни фактури могат да се поръчват само от фирми, които са регистрирани по ЗДДС. Освен по функционален признак фирмите имат различни предпочитания за размера на кочана.