Печат на фирмени бланки

Бланки
Стил за Вашата кореспонденция.
  • 1
    Current: Калкулатор
  • 2
    Контактни данни
  • 3
    Complete
One file only.
512 MB limit.
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.

Бланките се изработват от 80 гр. офсетова хартия, подходяща за допълнителен печат на лазерен или мастилено-струен принтер. В зависимост от изискванията печата върху тях може да бъде както щтрихов (един, два или повече цвята) така и пълноцветен. При необходимост има възможност да се използва и по-дебела хартия - според предпочитанията на клиента - 100 или 120 гр. офсет или на бяла или цветна луксозна хартия.