Бизнес Календар Кафяво + Оранж

Бизнес календарите са с пет месеца (един основен, два предишни и два следващи) на един лист. Размер 304х525мм.

Цветове- сиво и златен бронз, тъмно синьо и червено или кафяво и оранж.

Еднолистовите рекламни бизнес счетоводни календари съдържат счетоводна, данъчна и бизнес информация, както следва:

 • данъчно-счетоводен календар- маркирани са най-важните дати по следните закони
  •  Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
  •  Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
  • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
  • Закон за данък вътху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
  • Кодекс за социално осигуряване (КСО)
  • Закон за здравно осигуряване (ЗЗО)
 • професионални празници в България по месеци празници по месеци
 • европейски национални празници
 • български църковни празници
 • имени дни

 

Хартия: 
70 гр. офсет
Цветове: 
сиво + златен бронз
синьо + червено
кафяво + оранж
Брой тела: 
1
Цени: 
Брой:Цена:Брой:Цена:
10 бр.200 бр.
20 бр.300 бр.
30 бр.400 бр.
40 бр.500 бр.
50 бр.600 бр.
60 бр.700 бр.
70 бр.800 бр.
80 бр.900 бр.
90 бр.1000 бр.
100 бр.2000 бр.

Изпратете ни запитване. За нас ще е удоволствие да Ви отговорим.

Facebook icon